Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Organisatie

Lang Leve Thuis is een zorgorganisatie voor ouderen met een grote zorgvraag. Wanneer zij door de toenemende zorgvraag niet meer zelfstandig in hun eigen woning kunnen wonen, bieden wij op onze locaties in Almere, Almelo en Bosch en Duin een fijne plek aan waar men met zorg en actieve begeleiding in een veilige omgeving kan wonen.

Daarnaast bieden wij ook onderdak voor tijdelijk verblijf en revalidatie aan op onze locatie ‘t Nieuwland.

Missie

Bewoners met een grote zorgbehoefte menswaardige ondersteuning bieden.

Visie

Bij Lang Leve Thuis ondersteunen we onze bewoners, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Door de kleinschaligheid, de huiselijkheid en de goede begeleiding en verzorging ervaart onze bewoner een warm gevoel van ‘thuis’. Door de persoonlijke aandacht is het mogelijk de dagelijkse routine en sociale contacten in stand te houden en kunnen onze bewoners zo lang mogelijk de eigen regie blijven bepalen.

Kernwaarden

Onze organisatie stelt haar bewoners en haar medewerkers centraal. Onze medewerkers staan in dienst van de bewoner en ondersteunen de behoefte van onze bewoners. Door gastvrije zorg en aandacht, ontstaat er een warm thuis voor onze bewoners.

Onze medewerkers maken samen het verschil in onze huizen en zorgen ervoor dat onze missie en visie wordt uitgedragen. Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Persoonlijk: we vinden een persoonlijke benadering belangrijk om het warme gevoel van thuis te ervaren. Onze kleinschalige woonhuizen bieden de mogelijkheid om gastvrij met onze bewoners om te gaan. We kennen elkaar erg goed en zijn erg betrokken bij wat er gebeurd met de bewoners en hun familieleden en kunnen daardoor goede ondersteuning bieden.
  • Kwaliteit: Kwaliteit van leven voor onze bewoners staat voorop. Door goede kwaliteit van zorg, kwalitatief goede activiteiten en een rustige woonomgeving, wordt de sfeer op een verantwoorde manier verhoogd.