Tjalmastraat 5 7001 EX Doetinchem 085 - 273 74 13

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners en mantelzorgers. De cliëntenraad is een groep vrijwilligers die hun werk doen vanuit zeer uiteenlopende achtergronden. De betrokkenheid is ontstaan doordat men zelf bewoner is, een familielid is van de bewoner of door een professionele band met de gezondheidszorg of vanuit maatschappelijke motieven. Zij kunnen zich dan ook goed inleven in de onderwerpen die betrekking hebben op onze bewoners en handelen zonder last of ruggespraak.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden en overlegt 2 keer per jaar met het bestuur. Hiervan worden notulen gemaakt die kunnen worden opgevraagd. Het reglement van de cliëntenraad vindt u hier. In de cliëntenraad zijn de drie huizen vertegenwoordigd.

De cliëntenraad streeft naar een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor onze bewoners en:

  • Is gesprekspartner van het bestuur;
  • Behartigt de belangen van onze bewoners;
  • Informeert bewoners en mantelzorgers zo nodig over belangrijke zaken;
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders over onderwerpen die voor bewoners van belang zijn.

Waarvoor kunt u de cliëntenraad benaderen?

Het is voor de cliëntenraad van belang te weten wat leeft onder haar bewoners en familieleden. U kunt contact opnemen als u vragen, opmerkingen en suggesties heeft voor verbetering van de zorg en dienstverlening. Zij hoort graag wat beter kan, maar ook waar u tevreden over bent. De cliëntenraad is er overigens niet voor de behandeling van individuele klachten, hiervoor is onze klachtenregeling.

De missie van de cliëntenraad is het bevorderen van een maximale kwaliteit van zorg en welzijn voor onze bewoners. Daarbij laten zij zich leiden door uw perspectief. De zorg dient op uw vraag afgestemd te zijn. De cliëntenraad adviseert het bestuur over zaken die u aangaan. De adviezen komen meestal tot stand na een verzoek daartoe van het bestuur, maar kunnen ook ongevraagd door de cliëntenraad zelf worden gegeven. Na het uitbrengen van een advies, volgt en bewaakt zij de verwerking ervan door het bestuur.

Contact

De cliëntenraad bestaat uit:

  • Laetitia Simonis (voorzitter / 06 1139 4398)
  • Chris Knoops (secretaris)
  • Thijs Mooiweer
  • Jolanda de Ruiter
  • Jeroen Schiphorst

Mocht u uw ervaringen, suggesties of kritische kanttekeningen willen delen, neem dan contact op met de cliëntenraad. De cliëntenraad is te bereiken op clientenraad@langlevethuis.nl.