IJsselburcht 3 6825 BS Arnhem 026 3653519

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk en naar volle tevredenheid van u als bewoner of mantelzorger te geven. Het geven van feedback bevordert de kwaliteit van onze diensten en is de basis om met elkaar in gesprek te blijven. Mocht er, ondanks onze inspanningen om in gesprek te blijven, een klacht ontstaan en u wilt deze kenbaar maken, dan hanteren wij de volgende procedure:

1. Bespreken van de klacht met de Manager Zorg

Als u een klacht heeft kunt u dit direct aangeven bij onze Manager Zorg. Zij zal met u in gesprek gaan om een oplossing te zoeken voor uw klacht en kan advies vragen aan de bestuurders mocht dit helpen bij het oplossen van de klacht.

2. Indiening onafhankelijk klachtenfunctionaris

Is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u advies inwinnen bij onze externe klachtenfunctionaris. De externe klachtenfunctionaris zal u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Quasir
Postbus 1021
7940 KA Meppel
0561 – 61 87 11
bemiddeling@quasir.nl
www.quasir.nl

3. Geschillencommissie Stichting Zorggeschil

Mocht er voor u, nadat u de klacht besproken heeft met de externe klachtenfunctionaris, niet tot een goede oplossing zijn gekomen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie “Stichting Zorggeschil”.

Contactgegevens geschillencommissie

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
0561 – 61 87 11
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl