IJsselburcht 3 6825 BS Arnhem 026 3653519

Personeels samenstelling

Wij zijn een jonge zorgorganisatie met 3 locaties in Almelo. De locaties zelf bestaan echter al jaren en de meerderheid van onze medewerkers hebben bij afzonderlijke zorglocaties gewerkt. Wij hebben transparantie hoog in het vaandel staan en zullen de inhoud van onze personeelssamenstelling op de website publiceren. Onze jonge organisatie is in ontwikkeling en zal het aankomende jaar verder uitbreiden.

De cijfers die beschikbaar zijn, komen voort uit een consolidatie van onze huidige zorginstelling. Ze zullen dan ook met de tijd steeds eenduidiger en inzichtelijker worden.

Samenstelling

Wij hebben 3 locaties in Almelo en werken zoveel als mogelijk met een vast team. Deze continuïteit is voor onze bewoners en medewerkers goed en zorgt voor vaste aanspreekpunten. Onderling kan worden geschoven zodat we samen sterker staan om alle zorg te verlenen.

Op 1 oktober 2017 werken er 54 mensen die samen 31 FTE vormen. Er is ook een variabel deel die door tijdelijke -en invalkrachten en vrijwilligers wordt gedaan. Er is een manager die de dagelijks leiding heeft over onze zorgorganisatie. Daarnaast hebben wij een Manager HR en een Financiële medewerker.

Bij Lang Leve Thuis hebben we verschillende zorgniveau’s in dienst. Niveau 2 (de helpende), niveau 3 (verzorgende IG) en niveau 4 (mbo-verpleegkundige). Zij werken samen aan een cliëntgerichte benadering en combineren deze met professioneel verantwoorde zorg.

  • Helpende niveau 2

Het centrale thema binnen het werk van de helpende is het ondersteunen van onze bewoner of het overnemen van zijn/haar zorg bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en huishoudelijk terrein.

  • Verzorgende IG

De verzorgende IG levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan onze bewoners binnen de gestelde kaders. Zij geven hiermee uitvoering aan verzorgende en begeleidende werkzaamheden, leggen en onderhouden de contacten met familie en relaties, bevorderen het woon/leefklimaat en het welzijn van onze bewoners.

  • Verpleegkundige niveau 4

De mbo-verpleegkundige gaat uit van het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van onze bewoners en hun omgeving, en is aanvullend op, en verbindend met de zorg die de mantelzorg en het sociale netwerk aan onze bewoner verleend. Haar hoofdtaken hierbij zijn het ondersteunen van de bewoner bij persoonlijke basiszorg, begeleiden van de zorgvrager op psychosociaal gebied en zingeving, ondersteunen van de zorgvrager en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven, verpleegtechnisch handelen, en preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie.

De samenstelling van het personeel is in onderstaande tabel te vinden (in aantal personen), waarin tevens de ziekteverzuim cijfers zijn vermeld:

Villa de la Porte Villa Verde t Nieuwland
Verpleegkundigen 0 1 1
Verzorgenden IG 11 4 3
Zorgassistenten / Helpenden 6 9 0
Stagaires 3 2 0
Huishoudelijke hulp 2 2 1
% ziekteverzuim, excl zwangerschap
2016 1,10% 3,50% 0,0%*
2017

*: deze data is niet bekend doordat er een doorstart heeft plaatsgevonden